Programa de fiestas de Elorrio 2018: Ferixa Nausikoak

Programa de fiestas de Elorrio 2018: Ferixa Nausikoak

EL CORREO

Programa de fiestas de Ferixa Nausikoak 2018 en Elorrio, con los horarios y actividades de cada día.

Ostirala 31 Viernes

18:00 Areto futbol torneoA – TORNEO DE fúTBOL SALA: elorrioko buskAntzA A, Antiguoko etA sAsikoA / KIROldEGIA – POlIdEPORTIVO Antolatzailea / Organiza: Buskantza FKE

00:30 DJ bull / GAZTETXEA

TxOSNAGUNEA

23:00 kontzertuAk: ArkADA sociAl etA Hexen

Larunbata 1 Sábado

12:00-14:00

17:00-20:00

HAur pArkeAk etA gAzteentzAko skAte skolA PARqUES INfANTILES Y ESCUELA DE SKATE PARA JÓVENES *Ikusi amaierako oharrak Ver nota final sobre los parques infantiles

12:30 bitsAren JAiA - fIESTA DE LA ESPUmA / ESTEIBARlANdA

18:00 12-15 urte bitArtekoen koADrilen Arteko JolAsAk JUEGOS ENTRE CUADRILLAS PARA JÓVENES ENTRE 12-15 AÑOS / PlAZA

18:30 buruHAnDiAk / PlAZA

19:00 DurAngoko sugArri fAnfArriA / PlAZA

19:15 egunDo i – kAlez kAle kAntuAn / GOIKO AldETIK HASITA

19:30 erroMeriA: gAuArgi tAlDeA / PlAZA

20:00 txupinAzoA etA pregoiA - ChUPINAzO Y PREGÓN: TxINTxIRRI IKASTOLA, GAzTETxEA ETA BESAIDE DANTzA TALDEA / PlAZA

22:15 suzko zezenA - TORO DE fUEGO / PlAZA

23:00 DAnborrADA (50. urteurrenA) etA DurAngoko sugArri fAnfArriA / PlAZA

23:00 kontzertuAk: nevADAH – JoHn DeAler & tHe coconuts/ GAZTETXEA

00:30 MAriAtxi los cHArros / URARKA

TxOSNAGUNEA

11:30 uMeentzAko AntzerkiA -TEATRO PARA NIÑOS:

kAleAn uso, etxeAn otso (pAtAtA tropikAlA)

24:00 Jkin Alonso

Igandea 2 Domingo

10:00 Abere etA nekAzAritzA AzokA fERIA AGRíCOLA Y GANADERA / FERIAGUNEAGoizean / por la mañana txistulArien k

AleJirA PASACALLE TxISTULARIS DE ELORRIO Antolatzailea / Organiza: Elorrioko txistulariak

13:00 eingo tAlDeA (kAntAk etA DAntzA) / KAlEJIRA

18:00 AfizionAtuen pilotA pArtiDAk PARTIDOS DE PELOTA AmATEUR / HIlARIO AZKARATE FRONTOIA Antolatzailea / Organiza: Hori-hori Elorrio pilota kluba

18:00 uMeen DAnborrADA / PlAZA

19:15 bAllet Joven esstA (errusiA) / PlAZA

20:30 fernAnDo vAlsegA & exilio new tAngo. sHow tAngo Argentino / PlAZA

22:15 suzko zezenA – TORO DE fUEGO/ PlAZA

22:30 fernAnDo vAlsegA & exilio new tAngo. sHow tAngo Argentino / PlAZA

TxOSNAGUNEA

20:30 tAko MexikArrAk

Astelehena 3 Lunes

14:00 koADrilen Arteko bAzk AriA etA tortillA leHiAketA - COmIDA INTERCUADRILLAS Y CONCURSO DE TORTILLAS / AldATSEKUA *mahai eta aulki banaketa goizeko 9etatik aurrera. Reparto de mesas y sillas a partir de las 9

16:30 SOKOLé, ANImACIÓN INTERACTIVA CON PERCUSIÓN

AfRICANA / AldATSEKUA

18:00 koADrilen JAitsierA bufAnDA errAlDoiArekin etA

DiskotekA MugikorrA bAzkAl ostetik BAJADA DE CUADRILLAS CONTRA LA VIOLENCIA SExISTA Y DISCO mÓVIL / KAlEJIRA

18:30 korApilAtzen koreogrAfiA bortizkeriA sexistAren AurkA (elene cArreto, olAtz sAlvADor etA funky ikAsleAk) / PlAZA

18:45 16 urtetik gorAkoen koADrilen Arteko JolAsAk JUEGOS ENTRE CUADRILLAS Ane guriA zuzeneAn - EN DIRECTO / PlAZA

19:00 berriketAn, txApAltA & flAMenco/ URARKA

20:00 DJ festA: oiHAn vegA / PlAZA

22:15 suzko zezenA – TORO DE fUEGO / PlAZA

22:30 orDAgo folk tAlDeA (DAntzA plAzA)/ URARKA

22:30 DJ festA: oiHAn vegA / PlAZA

21:30 plAybAck etA kArAokeA

23:00 bits Aren JAiA

Asteartea 4 Martes

12:00-14:00

17:00-20:00 HA ur pArkeAk etA gAzteentzAko skAte eskolA PARqUES INfANTILES Y ESCUELA DE SKATE PARA JÓVENES

18:00 buruHAnDiAk/ PlAZA

18:00 nesken futbol pArtiDAk / ElIZAldE Antolatzailea / Organiza: Cd Elorrio

19:00 DeAbru beltzAk: DenborAn sAlto, HAur AniMAzioA - ANImACIÓN INfANTIL / URARKA

Astezkena 5 Miércoles

16:30 uMeentzAko JolAsAk – JUEGOS INfANTILES / PlAZA Antolatzailea / Organiza: Txintxirri Ikastola

17:00ginkAnA / PlAZA Antolatzailea / Organiza: Elorrioko Txirrindulari Elkartea

18:00 buruHAnDiAk / PlAZA

18:00 txokolAtADA / PlAZAAntolatzailea / Organiza: Txintxirri Ikastola

18:30 oHorezko MAilAko torneo soliDArioA / ElIZAldE Antolatzailea / Organiza: Cd Elorrio

18:30bAMbAlA s zirko, MAlAbAreAk, kontortsionistAk etA AbAr / PlAZA

Osteguna 6 Jueves

18:00 Areto futbol triAngeluArrA – TRIANGULAR DE fúTBOL SALA: elorrioko neskak – Durangoko Mendibeltz eta zornotzako Betigol / KIROldEGIAAntolatzailea / Organiza: Buskantza FKE

21:00 liv. iDi probA txApelketA

LIV CAmPEONATO DE PRUEBAS DE BUEYES / PROBAlEKUA

22:00 kontzertuA: revoltA perMAnent/ GAZTETXEA

TxOSNAGUNEA

18:00 yogA tAilerrA - TALLER DE YOGA

19:00 HerrixA DAntzAn

Ostirala 7 Viernes

09:00 RECORRIDO elorrio zirkulArrA (Plaza-San Agustin-Berriozabaleta-Leiz-Lekeriketa-Argiñeta- zenita- Lourdes-Angio-San Anton-Aldatsekua) Antolatzailea / Organiza: durangaldeko Bizidun Nagusien Elkartea *Ikusi planoa 29. orrialdean - Ver plano en página 29

11:30 HilDAko JubilAtuen oMenezko MezA mISA EN mEmORIA DE LAS PERSONAS JUBILADAS DIfUNTAS / SORTZEZ GARBIAREN BASIlIKA

13:00 kopAuA elorrioko JubilAtuentzAt LUNCh PARA LAS PERSONAS JUBILADAS DE ELORRIO / AldATSEKUA

16:00-20:00 HAur pArkeAk – PARqUES INfANTILES

18:00 Areto futbol pArtiDAkPARTIDOS DE fúTBOL SALA / KIROldEGIA elorrioko B – abadiñoko txopoa Ostean, beteranoen partida: elorrioko, Gu Lagunak, Kurutziaga eta Sasikoa Antolatzailea / Organiza: Buskantza FKE

18:30 kontzertuA: ArAntzA etA pAntxo / AldATSEKUA

19:00 lAgunArteko pArtiDA / ERRUGBI ZElAIA Antolatzailea / Organiza: Elorrio Rugby Taldea

19:00 buruHAnDiAk / URARKA

19:30«bAbo royAl» gAnso & ciA. DenontzAko ESPECTáCULO fAmILIAR/ URARKA

21:00 cHicAs De lA HAbAnA (salsa, merengue, cumbia...) / URARKA

21:00 liv. iDi probA txApelketA LIV CAmPEONATO DE PRUEBAS DE BUEYES / PROBAlEKUA

22:15 suzko zezenA -TORO DE fUEGO / PlAZA

23:00 zeA MAys etA kobAn / PlAZA Txosnen batzordeak antolatuta

23:30 cHicAs De lA HAbAnA (salsa, merengue, cumbia...) / URARKA

00:30 little MArtin selektAH / GAZTETXEA TxOSNAGUNEA

18:00 street DAnce tAilerrA

Larunbata 8 Sábado

8:00 sukAlki egunA / AldATSEKUA Antolatzailea / Organiza: Iturrizoro Elkarteartea zatoz mozorroa jantzita! ¡Trae tu disfraz! *Euria ari badu, talde bakoitzak bere aterpea ekarriko du En caso de lluvia, cada grupo traerá su propia carpa. Goizean

3r AzokA: reDuce, reutilizA y reciclA / BERRIO-OTXOA

12:00-14:00 17:00-20:00 HAur pArkeAk etA txu-txu trenAPARqUES INfANTILES Y TREN ChU-ChU

17:15 gAzteok fAnfArriA / KAlEJIRA

18:00 kArrozen JAitsierA / AldATSEKUA

18:00 txokolAtADA / PlAZA laguntzailea: la Esperanza nagusien elkartea

18:30 DJ urtzA(Disko Larima) / PlAZA

19:00 bentAzAHArreko Mutiko AlAiAk / KAlEJIRA

20:30 berbenA: Aliron (70,80,90- hamarkadetako musika) / URARKA

21:00 liv . iDi probA txApelketA - LIV CAmPEONATO DE PRUEBAS DE BUEYES / PROBAlEKUA

21:00 coro rossini: zArzuelA on Air / ARRIOlA

22:15 suzko zezenA- TORO DE fUEGO/ PlAZA

22:30 pAcHAMAMA (DAnzA, MúsicA, fuego) / PlAZA

23:00 berbenA: Aliron (70,80,90- hamarkadetako musika) / URARKA

23:00 kontzertu A: stronger togetHer etA n2ogu / GAZTETXEA

23:30 DJ nAiAr A & DJ Jokin Alonso / PlAZA TxOSNAGUNEA

23:00 DJ Jo tA txo

Igandea 9 Domingo

Goizean / durante la mañana«elorrioko kulturak dasta ditzagun» elkArtAsunAren JAiAlDiA fIESTA DE LA SOLIDARIDAD «Sabores, olores y colores de Elorrio» / ARRIOlA KAlEA-SAN PIO Antolatzailea/Organiza: ONG Kainabera GKE

13:00 Herri kirolA – DEPORTE RURAL / PlAZA alex txikon, Julen Mendieta, Hodei ezpeleta eta Bihurri aizkolariak eta Ousman Drame eta Laura eta Oskar Basatxu harrijasotzen eta Iparraldeko jokoekin

18:00 bertso sAioA: txaber altube, Gorka Pagonabarraga, Miren artetxe eta Maialen arzallus. gAi JArtzAileA: Maite Berriozabal / CASAJARA

19:30 sonAkAy (flAMenkoA euskArAz) / PlAZA

Astelehena 10 Lunes

21:00 liv. iDi probA txApelketA

LIV CAmPEONATO DE PRUEBAS DE BUEYES

sAri bAnAketA – REPARTO DE PREmIOS