https://static.elcorreo.com/www/menu/img/zurekin-desktop.jpg

Gasteizek udalerrian etxebizitza turistikoak arautzeko izapideak hasi ditu

SERGIO EGUÍA

Gasteizko udal gobernuak atea ireki du Hirigintza Sailak Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa bat idatz dezan, turismo erabilerarako etxebizitzak eta logeletako ostatua berariaz arautzeko xedez, horrelakoak Gasteizen zein baldintzatan jarri ahalko diren zehazteko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Turismoaren Legeak arautzen ditu turismo erabilerarako etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako erabilera turistikorako logeletako ostatua, baina udalei dagokie lurzoruaren eta eraikinen erabilera arautzea. Horrekin lotuta, Gasteizko Udalak bat egin zuen Eusko Jaurlaritzak sustatutako protokoloarekin, Donostiako eta Bilboko udalek eta Eudel Euskadiko udalen sareak bezala.

Geroztik, Hirigintza Saila eta Biltzar eta Turismo Zerbitzua elkarrekin aritu dira lanean fenomeno hori Gasteizko hirigintza-plangintzan —orain berrikusten ari baita—nola txertatu daitekeen aztertzeko, hainbat aldagai kontuan hartuz: auzokideen ongizatea bermatzea, kontsumitzaileak berak babestea, eta enpresen lehiakortasunaren bermatzea.

Gaur egun, 2003ko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak arautzen du arloa oro har; bertan, ez dira berariaz aurreikusten erabilera turistikorako etxebizitzak, eta etxebizitza partikularretako erabilera turistikorako logeletako ostatua, aldiz, baldintza jakin batzuetan baimentzen da.

Hori dela kausa, eta fenomeno horren arautzeari ahalik eta segurtasun juridiko handiena eman behar zaiola iritzita, udal gobernuak beharrezkotzat eta egokitzat jotzen du Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa bat landu, izapidetu eta onestea, erabilera turistikorako etxebizitzak berariaz mugatu eta arautuko dituena, bi modalitateetan: etxebizitza osoa eta logeletako ostatatze turistikoa.

Hurrengo urratsa aldakuntza idaztea izango da, zeina batzordean eta Udalbatzan eztabaidatu eta onetsi beharko baita; talde politikoek zein partaidetza-prozesuan eta jendaurreko erakustaldian egiten diren proposamenak ere jaso litzake, onartuz gero.

Gobernuaren proposamenak, oraindik zehaztu gabeak, zenbait aukera hartuko ditu kontuan:

Hiria zonatan banatzea, eta erabilera horrek zein alderditan izango duen tratamendu bereizia zehaztea.

Bizitegi-eraikinetan erabilera turistikorako etxebizitzen eta etxebizitza partikularretan erabilera turistikorako logelen gehieneko kopurua mugatzea.

Bizitegi-eraikinetan erabilera turistikorako etxebizitzak eta etxebizitza partikularretan erabilera turistikorako logelak kokatzeko baldintza hau ezartzea: bizitegi-erabilera duten etxebizitzekin komunikazio-gunea partekatzen dutenean, solairu bakarrean —bizitegi-erabilera dutenetako baxuenean— jartzea.

Erabilera turistikorako etxebizitzak eta/edo etxebizitza partikularretako erabilera turistikorako logelak bizitegi-erabilerarekin parekatzea.

Apartamentu turistikoen edo antzekoen debekua kentzea, eta horiek baimentzea, turismo-ostaturako gainerako establezimenduen baldintza beretan: eraikin baten barruan badaude, komunikazio bertikal independenteak izan behar dituzte, edo eraikin osoak hartu; kasu batean zein bestean, ez da ostatu-unitaterik onartuko beheko solairuan, bakarrik harrera-lekua eta zerbitzu komunak jarri baitaitezke.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos