https://static.elcorreo.com/www/menu/img/zurekin-desktop.jpg

Gasteizek ordainagiri ohikoenak izoztuko ditu 2018an

Gasteizek ordainagiri ohikoenak izoztuko ditu 2018an

SERGIO EGUÍA

Hasierako onespena eman dio gaur Gasteizko Udalbatzak 2018ko zerga, tasa eta prezio publikoen inguruko itunari. Udalbatzako bi herenen aldeko botoari esker, udal zerga guztiak izoztuko dira, ibilgailuena izan ezik, baina % 2,5 jaitsiko da. Era berean, ez da igoerarik izango ohikoen diren bi zergetan, uraren eta zaborren gainekoetan. Gainera, jarduera ekonomikoa sustatzeko neurriak planteatzen dira, horretarako izoztuta bai Ekonomi Jardueren gaineko Zerga, Zabaltze eta jarduera lizentziengatiko eta biltzar ekipamenduak erabiltzeagatiko tasak. Horrez gain, familia ugarien aldeko zenbait neurrirekin osatzen da.

“Gaurko Udalbatzan onetsi dugun akordioak herritarren alde egiten du, ekonomia sustatzeko neurriak txertatzen ditu, eta gizarte-sentsibilitateaz jantzia da. Akordio ona da Gasteizentzat eta gasteiztarrentzat, bermatu egiten baitu Udalaren egonkortasun ekonomikoa, funtsezkoa egun daukagun zerbitzu publikoen maila onari eusteko”, jakinarazi du Ogasuneko zinegotzi Itziar Gonzalok.

Jarraian zehazten dira 2018rako ordenantza fiskalen ezaugarri nagusiak, behin Udalbatzaren oniritzia jaso eta gero.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga

Izoztu egin da Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, eta familia ugarientzako hobariak aplikatzeko kontuan hartuko da. Gainera, % 50eko hobaria gehitu da, eguzkitik sortutako energiaren edo beste energia berriztagarriren baten ustiapen termiko eta elektrikorako sistemak instalatzen diren higiezinen titularrentzat.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga

2018rako tarifak 2017rakoak baino % 2,5 baxuagoak izango dira.

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga

Izoztu egingo da zerga. % 50eko hobaria aplikatuko zaie milioi bat eurotik bi milioira bitartean fakturatzen duten enpresa txiki eta ertainei Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren kuotan.

Gainerako zergak

Izoztu egingo da Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga. Gainbalioaren zerga ere ez da aldatuko.

Udal tasak

izoztu egingo dira Ur horniketa eta saneamendurako udal zerbitzuengatik eta Zaborrak bildu eta suntsitzeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak.

halaber, ez da igoko da Irekitze- eta jarduera-lizentziaren tasa, jarduera ekonomikoa sustatzeko. Xede berbera tarteko, ez dira igoko biltzar ekipamenduak erabiltzeagatiko tasak.

Gainerako tasak eguneratu egingo dira, KPIren % 2ko igoera aintzat harturik.

Haur eskolak prezio publikoa

Hileko tarifak murriztu egingo dira seme-alaben kopuruaren arabera (eta ez, orain arte bezala, haur eskolan matrikulatutako haurren kopuruaren arabera).

Udalaren kirol instalazioak erabiltzeagatiko prezio publikoa

Tarifak % 6 igoko dira.

Gainerako prezio publikoak

Gainerako tasa eta prezio publikoak eguneratu egingo dira, KPIren % 2ko igoera aintzat harturik. Musika eskolaren kasuan, hobaria eskainiko zaie familia ugariei, nola ohiko ikastaroetan, hala osagarrietan. Eskola horretako prezio publikoak ez dira igoko 2018an, bat etorrita bertako Kontseiluaren hiru urteko tarifen proposamena.